Επιπλέον 21,76% της «Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι» απέκτησε ο όμιλος Dogus

kyriakoulis

H Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ν.Α.Ε. ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ομίλου και κατόπιν διαπραγματεύσεων, η εταιρεία μετεβίβασε στις 4 Φεβρουαρίου προς την ολλανδική εταιρεία D-Marine Investments Holding BV 2.693.573 κοινές, ονομαστικές μετοχές της εταιρείας Κ & G Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου ΑΕ (ποσοστό 21,76% του συνολικού αριθμού των μετοχών), ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστη, αντί συνολικού τιμήματος 5.230.000 ευρώ.

Από τη συναλλαγή αυτή προέκυψε υπεραξία ποσού 2.527.763 ευρώ. Κατόπιν της άνω μεταβιβάσεως, η Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ν.Α.Ε. κατέχει πλέον 1.192.501 κοινές, ονομαστικές μετοχές της εταιρείας Κ & G Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου ΑΕ, ποσοστό 9,63% του συνολικού αριθμού των μετοχών.

Η εταιρεία D – Marine Investments Holding BV ήταν ήδη η πλειοψηφούσα μέτοχος της Κ & G Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου ΑΕ, ανήκει στο διεθνή όμιλο Dogus, ο οποίος δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων και στον τομέα της εκμετάλλευσης τουριστικών λιμένων και αναμένεται να πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στο χώρο αυτό για την ανάπτυξη των μαρινών.

 


Ξενοδοχεία στην Κωνσταντινούπολη


Ξενοδοχεία στη Σμύρνη


Ξενοδοχεία στην Καππαδοκία