Μαθήματα Οθωμανικής Παλαιογραφίας

Ύστερα από την επιτυχία που σημείωσε, θα πραγματοποιηθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το σεμινάριο «Εισαγωγή στην Οθωμανική Γλώσσα και Παλαιογραφία» από τη 17η Οκτωβρίου 2012 έως την 30η Μαΐου 2013 στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών (Δημητρίου Σούτσου 46, 115-21, Αθήνα) από τον δρα Γεώργιο Κ. Λιακόπουλο (ιστορικό-οθωμανολόγο, διδάσκοντα Πανεπιστημίου Αθηνών).

Η διδασκαλία θα γίνεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη τις απογευματινές ώρες, 19:00-21:00, σε δύο ανεξάρτητα τμήματα των αρχαρίων και των προχωρημένων. Για κάθε τμήμα η διδασκαλία εβδομαδιαία θα είναι δύο (2) ώρες.

Όπως αναφέρει ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών «Θα χαρούμε ιδιαιτέρως να συνεργαστούμε και φέτος για την εκμάθηση, όσον αφορά στους πρωτοετείς, αλλά και την περαιτέρω μελέτη και εντρύφηση, όσον αφορά στους δευτεροετείς, στην οθωμανική γλώσσα, τις πηγές (έντυπες, χειρόγραφες, επιγραφικές, νομισματικές) και τα ιστορικά στοιχεία της οθωμανικής περιόδου, ελπίζοντας να ανταποκριθούμε όλοι μας όσο το δυνατόν καλύτερα στις προκλήσεις που θα προκύψουν. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το ότι πολλά ιστορικά τεκμήρια του Ελληνισμού των τελευταίων αιώνων  είναι γραμμένα με το οθωμανικό αλφάβητο και εισέτι δεν έχουν μελετηθεί.»

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την παρακολούθηση του σεμιναρίου να επικοινωνήσουν έως την: 5 Οκτωβρίου 2012 με τη Γραμματεία του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών (τηλ.2106464270), δίνοντας το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Οι παρακολουθούντες θα κληθούν να καταβάλουν συμβολικό ποσό για την εν μέρει κάλυψη των εξόδων των μαθημάτων. Με το πέρας του ακαδημαϊκού έτους θα χορηγηθεί στους επιτυχόντες βεβαίωση παρακολούθησης.


Ξενοδοχεία στην Κωνσταντινούπολη


Ξενοδοχεία στη Σμύρνη


Ξενοδοχεία στην Καππαδοκία