Μαθήματα Τουρκικής Γλώσσας από το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του Α.Π.Θ.

Για  προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο επιστημονικής συμφωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Canakkale Onsekiz Mart της Τουρκίας και με τη διαμεσολάβηση του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Α.Π.Θ., το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του Α.Π.Θ. θα προσφέρει  και φέτος μαθήματα τουρκικής γλώσσας.

Τα μαθήματα θα γίνουν κατά το χρονικό διάστημα από 18 Φεβρουαρίου έως 31 Μαΐου 2013  και μπορούν να τα παρακολουθήσουν προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ με μηδενικές ή λίγες γνώσεις της τουρκικής. Θα επιλεγούν συνολικά 60 άτομα.

Η σχετική «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ» βρίσκεται στον ιστότοπο http://www.lance.auth.gr (στις ανακοινώσεις) και οι αιτήσεις είναι μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2013,  και ώρα 12:00 μ.


Ξενοδοχεία στην Κωνσταντινούπολη


Ξενοδοχεία στη Σμύρνη


Ξενοδοχεία στην Καππαδοκία