Πρώτη η Τουρκία, έκτη η Ελλάδα στη λίστα με την ακριβότερη βενζίνη

Οδυνηρή εμπειρία είναι πλέον για τους Ελληνες καταναλωτές κάθε επίσκεψη στο πρατήριο καυσίμων, καθώς η τιμή της βενζίνης είναι από τις ακριβότερες στον κόσμο ενώ ταυτόχρονα το διαθέσιμο εισόδημα διαρκώς συρρικνώνεται. Σύμφωνα με έρευνα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Bloomberg σε 60 χώρες, η Ελλάδα έχει την έκτη υψηλότερη τιμή στη βενζίνη. Για τις ανάγκες της έρευνας του Bloomberg οι τιμές ελήφθησαν κατά την περίοδο 3 – 18 Ιανουαρίου 2013.

Στο πλαίσιο της έρευνας, πέρα από την τιμή της βενζίνης, εξετάζονται μερικές ακόμη παράμετροι και συγκεκριμένα η δαπάνη για καύσιμα ως ποσοστό του συνολικού εισοδήματος, η δαπάνη για την αγορά ενός λίτρου βενζίνης ως ποσοστό του ημερομισθίου, καθώς και η κατανάλωση βενζίνης που γίνεται σε κάθε χώρα. Με βάση αυτές τις τρεις παραμέτρους έχει δημιουργηθεί μια ακόμη κατάταξη, όπου επιχειρείται να αποτυπωθεί η δυσκολία απόκτησης του συγκεκριμένου προϊόντος. Οι Ελληνες, λοιπόν, δαπανούν το 4,8% του εισοδήματός τους για την αγορά βενζίνης, το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφεται μεταξύ των 60 χωρών, ενώ προκειμένου να προμηθευτούν ένα λίτρο βενζίνης χρειάζεται να δαπανήσουν το 15% του ημερομισθίου τους. Τα παραπάνω οφείλονται αφενός στη μείωση των εισοδημάτων και αφετέρου στο γεγονός ότι οι Ελληνες εξακολουθούν να συγκαταλέγονται μεταξύ των λαών που χρησιμοποιούν συχνά το αυτοκίνητό τους για τις μετακινήσεις τους. Με βάση τη στάθμιση των παραμέτρων αυτών και σε συνδυασμό με την υψηλή τιμή της βενζίνης η Ελλάδα κατατάσσεται στην 21η θέση ως προς τον δείκτη δυσκολίας απόκτησης του καυσίμου.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας με την ακριβότερη βενζίνη μεταξύ 60 χωρών βρίσκεται η Τουρκία, όπου η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης αγγίζει τα 2 ευρώ/λίτρο, ως αποτέλεσμα της υψηλής φορολογίας στα καύσιμα. Τη δεύτερη ακριβότερη βενζίνη σε απόλυτες τιμές έχει η Νορβηγία, η μοναδική πετρελαιοπαραγωγός χώρα με υψηλές τιμές λιανικής στα καύσιμα. Βεβαίως, για τους Νορβηγούς η αγορά της βενζίνης δεν αποτελεί μεγάλη δαπάνη, καθώς το μέσο ημερομίσθιο στη Νορβηγία είναι 207 ευρώ. Οπως επισημαίνει το Bloomberg, η Νορβηγία έχει επιλέξει να αξιοποιεί τα κέρδη της από την παραγωγή πετρελαίου στην εκπαίδευση και τη βελτίωση των υποδομών, αντί να επιδοτεί την αγορά στην αντλία. Χαμηλά στην κατάταξη, μόλις στην 51η θέση, βρίσκονται οι ΗΠΑ, η χώρα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση βενζίνης ανά κάτοικο και με φόρους στα καύσιμα που αντιστοιχούν μόλις στο 15% της λιανικής τιμής. Τη φθηνότερη βενζίνη, μόλις 0,011 ευρώ/λίτρο, τη βρίσκουμε στη Βενεζουέλα, επίσης πετρελαιοπαραγωγό χώρα, όπου όμως η αγορά καυσίμων είναι η πλέον επιδοτούμενη στον κόσμο.

Εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου

Καθοριστικοί παράγοντες στη διαμόρφωση της τιμής της βενζίνης σε υψηλά επίπεδα στην Ελλάδα είναι αφενός οι διεθνείς τιμές, καθώς η χώρα εξαρτάται από τις εισαγωγές πετρελαίου, και αφετέρου η υψηλή φορολογία, ειδικά μετά τις διαδοχικές αυξήσεις ΦΠΑ και Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης κατά την τελευταία τριετία. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το τελευταίο εβδομαδιαίο δελτίο της Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς για τις τιμές των υγρών καυσίμων η μέση λιανική τιμή της απλής αμόλυβδης στην Ελλάδα την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου διαμορφώθηκε σε 1,745 ευρώ/λίτρο, τιμή η οποία αναλύεται ως εξής: α) η τιμή διυλιστηρίου την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου ήταν 0,6525 ευρώ/λίτρο, β) οι φόροι, τα τέλη και οι λοιπές επιβαρύνσεις αντιστοιχούν σε 1,019 ευρώ/λίτρο, δηλαδή στο 58,4% της τελικής τιμής, και γ) 0,0816 ευρώ/λίτρο υπολογίζεται ότι είναι το περιθώριο κέρδους των πρατηριούχων και των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών.

Από τις αρχές του έτους έως σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει αυξηθεί κατά 3,62%.

Πηγή: kathimerini.gr 


Ξενοδοχεία στην Κωνσταντινούπολη


Ξενοδοχεία στη Σμύρνη


Ξενοδοχεία στην Καππαδοκία