Στην Αθήνα τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία

Από 26 έως 29 Νοεμβρίου 2012 στρατιωτική αντιπροσωπεία της Τουρκίας, επισκέφτηκε το ΓΕΕΘΑ, με σκοπό τη συζήτηση του Προγράμματος Δραστηριοτήτων έτους 2013, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), μεταξύ των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία ξεναγήθηκε σε αρχαιολογικούς χώρους και στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης.


Ξενοδοχεία στην Κωνσταντινούπολη


Ξενοδοχεία στη Σμύρνη


Ξενοδοχεία στην Καππαδοκία