Συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας και στον αγροτικό τομέα

Μνημόνιο Ενισχυμένης Συνεργασίας στον αγροτικό τομέα υπέγραψαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης, με τον Τούρκο ομόλογό του Μεχντί Εκέρ στο πλαίσιο των εργασιών του Δεύτερου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας -Τουρκίας που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη.

Στο πλαίσιο της συνάντησης δόθηκε ιδιαίτερα έμφαση από ελληνικής πλευράς στα προϊόντα ΠΟΠ (προστατευόμενη ονομασία προέλευσης) και ΠΓΕ (προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη), η ανάδειξη των οποίων έχει αναχθεί σε βασική στρατηγική προτεραιότητα του υπουργείου και διασφαλίστηκε με ρητή αναφορά στο Μνημόνιο Κατανόησης Ελλάδας- Τουρκίας η προστασία των ελληνικών σημάτων ποιότητας, σημείο που για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνεται σε Συμφωνία με τη γείτονα χώρα.

Ταυτόχρονα, συμφωνήθηκε η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας των δυο χωρών μέσα από την ενθάρρυνση των συμπράξεων και των μικτών επιχειρήσεων μεταξύ συνεταιριστικών και ιδιωτικών φορέων των δύο χωρών.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε για την ενίσχυση της συνεργασίας και την επίλυση διαδικαστικών προβλημάτων στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας ενώ στο Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπεται ακόμη διεύρυνση της συνεργασίας στους τομείς της φυτικής παραγωγής, της κτηνοτροφίας, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, καθώς και της οργάνωσης προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης στις δυο χώρες.

Την ευθύνη του συντονισμού και παρακολούθησης της συνεργασίας των δύο Υπουργείων θα έχει ειδική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Τσαυτάρης δήλωσε: «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με την Τουρκία πάνω σε βασικούς άξονες της αγροτικής μας οικονομίας, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση που έχουμε χαράξει για την υποστήριξη της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού τους. Η προώθηση των εγχώριων προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ στην Τουρκία ανοίγει νέους δρόμους και ευκαιρίες στους Έλληνες παραγωγούς, ενώ η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από την ενθάρρυνση των συνεργασιών, συμβάλλει σημαντικά στην τόνωση της τοπικής, περιφερειακής και εθνικής οικονομίας της χώρας μας».


Ξενοδοχεία στην Κωνσταντινούπολη


Ξενοδοχεία στη Σμύρνη


Ξενοδοχεία στην Καππαδοκία