Συναυλία Ανατολικής Μουσικής

Συναυλία Ανατολικής Μουσικής

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, 21.00 Το είδος του Şarkı αποτελεί την πλέον διαδεδομένη και δημοφιλή μορφή φωνητικής σύνθεσης από τα μέσα…