Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου: Σεμινάρια για τον οθωμανικό πολιτισμό και γλώσσα και τμήματα τουρκικής γλώσσας

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου: Σεμινάρια για τον οθωμανικό πολιτισμό και γλώσσα και τμήματα τουρκικής γλώσσας

Το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου στη Θεσσαλονίκη διοργανώνει σεμινάρια με θέμα «Εισαγωγή στον Οθωμανικό Πολιτισμό και τη Γλώσσα». Σύμφωνα με τους…

Εγγραφές στις δραστηριότητες του Συλλόγου Ιμβρίων (τουρκική γλώσσα, ζωγραφική, χορός, φωτογραφία, θέατρο, καράτε)

Εγγραφές στις δραστηριότητες του Συλλόγου Ιμβρίων (τουρκική γλώσσα, ζωγραφική, χορός, φωτογραφία, θέατρο, καράτε)

Τον Οκτώβριο θα ξεκινήσουν τμήματα εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα που διοργανώνει ο Σύλλογος Ιμβρίων. Συγκεκριμένα, τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά πρόκειται…