Μειώθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές στην Τουρκία αυξήθηκαν οι τουρκικές στην Ελλάδα

turkey_greece_flags

Μειώθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές στην Τουρκία σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Άγκυρας για τον Απρίλιο του 2015.  Συγκεκριμένα, αναφορικά με το διμερές εμπόριο Ελλάδας-Τουρκίας σημειώνεται ότι οι ελληνικές εξαγωγές που καταγράφηκαν το Απρίλιο έφτασαν, σύμφωνα με το Τουρκικό Ινστιτούτο Στατιστικής, τα 134,9 εκατ.ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 30% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους (που ήταν 192,9 εκατ.ευρώ), ενώ οι τουρκικές εξαγωγές στην Ελλάδα κατά τον Απρίλιο 2015 αυξήθηκαν κατά 8%, φτάνοντας σε 105 εκατ.ευρώ από 97 εκατ.ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Συνολικά το α΄τετράμηνο 2015, οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 721,7 εκατ.ευρώ, μειωμένες κατά 9,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της περυσινής χρονιάς. Οι τουρκικές εξαγωγές προς την Ελλάδα τους τέσσερις πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε 373,4 εκατ.ευρώ, αυξημένες κατά 1% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2014. Το εμπορικό πλεόνασμα υπέρ της Ελλάδας από 367 εκατ.ευρώ που ήταν το α΄τρίμηνο το 2014, μειώθηκε σε 347,6 εκατ.ευρώ, καταγράφοντας πτώση της τάξεως του 5%.

Το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών εξαγωγών προς την Τουρκία κατά το μήνα Απρίλιο κατέχουν τα πετρελαιοειδή (69 εκατ. ευρώ, μερίδιο 51,1% επί των συνολικών μας εξαγωγών προς Τουρκία, σημαντικά μειωμένο σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες του 2015 και του 2014). Η πτώση, επομένως, των ελληνικών εξαγωγών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πτώση των πετρελαιοειδών. Ακολουθούν τα πλαστικά (15,4 εκατ.ευρώ), το αλουμίνιο και τεχνουργήματα αυτού (9,9 εκατ.ευρώ), το βαμβάκι (8,8 εκατ.ευρώ), ο χαλκός και τεχνουργήματα αυτού (4,5 εκατ.ευρώ), οι λέβητες, τα μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός (4,3 εκατ.ευρώ), τα λιπάσματα (2,5 εκατ.ευρώ) και χαρτί (2,3 εκατ.ευρώ).

 


Ξενοδοχεία στην Κωνσταντινούπολη


Ξενοδοχεία στη Σμύρνη


Ξενοδοχεία στην Καππαδοκία