Εξετάσεις Πιστοποίησης της Τουρκικής ως Ξένης Γλώσσας και Σεμινάριο Καθηγητών Τουρκικής Γλώσσας

 

Εξετάσεις Πιστοποίησης της Τουρκικής ως ξένης γλώσσας θα διεξαγάγει το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Perugia-Τίνα Ζωγοπούλου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2016.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων
Από Δευτέρα 30 Νοεμβρίου έως και Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015 και από Πέμπτη 7 Ιανουαρίου έως και Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου σεμινάριο καθηγητών τουρκικής γλώσσας από ομάδα καθηγητών του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης.

Περισσότερες πληροφορίες

 


Ξενοδοχεία στην Κωνσταντινούπολη


Ξενοδοχεία στη Σμύρνη


Ξενοδοχεία στην Καππαδοκία