Εργαστήρι μετάφρασης από τα ελληνικά στα τουρκικά 10-11 Μαΐου 2014

Tο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη και οι εκδόσεις ιστός προκηρύσσουν 20 θέσεις συμμετοχής στο διήμερο εργαστήρι μετάφρασης από τα ελληνικά στα τουρκικά που θα λάβει χώρα στις 10-11 Μαΐου 2014 στο Σισμανόγλειο Μέγαρο. 

Στόχος του εργαστηρίου είναι η γλωσσική, επαγγελματική και τεχνική επιμόρφωση νέων και επίδοξων μεταφραστών από τα ελληνικά στα τουρκικά, μέσω εισηγήσεων και διαδραστικών δραστηριοτήτων, με τη συμμετοχή καταξιωμένων μεταφραστών και επαγγελματιών του χώρου.

Προθεσμία υποβολής αίτησης: 10 Απριλίου 2014

Κατάλληλο για: νέους μεταφραστές, γνώστες των δύο γλωσσών, προχωρημένου επιπέδου με ενδιαφέρον στη μετάφραση. Προτεραιότητα θα δοθεί σε σπουδαστές πανεπιστημιακών και φροντιστηριακών τμημάτων ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας.

Διαδικασία αίτησης: επιστολή γνωριμίας (μέχρι 200 λέξεις), σύντομο βιογραφικό, μετάφραση στα τουρκικά ενός ελληνικού λογοτεχνικού κειμένου 800 λέξεων της επιλογής των αιτούντων. Η αίτηση, μαζί με τυχόν ερωτήσεις, πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@istospoli.com με την ένδειξη «Εργαστήρι Μετάφρασης».

 

 

 


Ξενοδοχεία στην Κωνσταντινούπολη


Ξενοδοχεία στη Σμύρνη


Ξενοδοχεία στην Καππαδοκία