Διάλεξη «Geophysical Survey and Household Archaeology: Kerkenes Dağ, Turkey»

dialeksi_kerkenes_dag

Διάλεξη με θέμα «Geophysical Survey and Household Archaeology: Kerkenes Dağ, Turkey« θα δώσει ο καθηγητής του University of Central Florida  Dr.Scott Branting στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών.

Ημερομηνία: Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015, ώρα 20.00.

Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 130 και Μελισσηνού, παλιά πόλη Ρεθύμνου.

Πληροφορίες για το Kerkenes Dağ


Ξενοδοχεία στην Κωνσταντινούπολη


Ξενοδοχεία στη Σμύρνη


Ξενοδοχεία στην Καππαδοκία